esthetique
salon

Futakotamagawa - 2007

Hibiya - 2006

Toyonaka - 2006
 
yoga
school

Omotesando - 2006
cosmetics
shop

Kobe - 2008
 
apparel
shop

Saitama - 2005

Hitachinaka - 2006

Hitachinaka - 2006
 
nail
salon

Ebisu - 2007

Kobe - 2008

Osaka - 2009
 
 
spa
Kobe - 2006

Ikebukuro - 2006

Kashiwa - 2006
 
relaxation
salon

Totsuka - 2006

Sapporo - 2008

KansaiAirport - 2007